รันโฆษณา Facebook ในช่วงเวลาไหนของวันดี?

เราทุกคนรู้กันดีว่า Performance ของโฆษณาในแต่ละช่วงเวลานั้นไม่เหมือนกัน บางช่วงเวลาอาจจะมี Performance ที่ดี แต่บางช่วงเวลาอาจจะต้องเสียเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่าเดิม ดังนั้นการค้นหาช่วงเวลาที่โฆษณามี Performance ดีที่สุดจะช่วยให้การลงโฆษณาของเราคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ถ้าเราพบว่าโฆษณาของเรามักจะสร้างยอดขายได้น้อยในวันเสาร์กับอาทิตย์แทนที่จะเอาเงินไปทุ่มใช้กับช่วงเวลาดังกล่าว เราก็ควรจะโยกเงินไปใส่โฆษณาในช่วงเวลาที่สร้างยอดขายได้ดีกว่านั่นคือช่วงวันธรรมดา การรันโฆษณา 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดและไม่ใช่วิธีที่คุ้มค่ากับเงินมากที่สุด

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาไหนที่โฆษณาเกิดผลลัพธ์ดีที่สุด, ช่วงเวลาไหนที่เกิดผลลัพธ์ไม่ดี เพราะถ้าเรารู้ว่าช่วงเวลาไหนเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรเปิดโฆษณา ช่วงไหนไม่ควรที่จะปล่อยโฆษณา

ในเครื่องมือ Facebook Ads Manager จะมีตารางที่ให้เราสามารถดูรายละเอียด Performance ของโฆษณาที่เคยรันในอดีตโดยแยกดู Performance ตามช่วงเวลาได้ ไปดูวิธีการใช้งานด้านล่างนี้กันเลยครับ

หาวันที่โฆษณามีผลลัพธ์ดีที่สุด

1. เปิดเครื่องมือ Ads Manager ขึ้นมาแล้ว

2. ในหัวมุมบนขวาของตารางให้คลิกที่ Breakdown

3. จากนั้นให้เลือกที่ Time of Day (Viewer’s Time Zone) ข้อมูลในตารางจะมีการแตกรายละเอียด Performance ของโฆษณาแยกตามช่วงเวลามาให้ เราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ไปเวลาแผนการรันโฆษณาได้

4. จากตารางด้านบนจะเห็นว่าโฆษณามี CTR และ Engagement ที่ดีกว่าตัวอื่นๆในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ 9 โมงถึง 10 โมงและเลยต่อไปจนถึงเที่ยงก็เป็นช่วงที่ Performance ค่อนข้างดี แสดงว่าคนมักจะมี Engagement กับโฆษณาในช่วงเวลานี้มาก เราก็มีทางเลือกที่จะหยุดโฆษณาในช่วงเวลาอื่นๆมาเพิ่มเงินในช่วงเวลานี้ได้

5. จากนั้นเวลาเราสร้างโฆษณาใน Facebook เราสามารถตั้งค่าให้โฆษณาแสดงเฉพาะเวลาที่เราต้องการได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในระดับ Ad set ให้ทำการตั้งเวลาแสดงโฆษณาในช่วงที่มีผลลัพธ์สูงๆ ถ้าอยากให้โฆษณาแสดงช่วงไหนก็แรเงาที่ช่องของเวลานั้น

นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ช่วงเวลามาช่วยในการ Optimize โฆษณา ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ Optimize โฆษณาในเรื่องอื่นๆได้อีกเช่นลองเปลี่ยนการ Breakdown จากช่วงเวลาเพื่อไปหาตำแหน่งของโฆษณาที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด, หรือลอง Breakdown เพื่อหาเพศของกลุ่มเป้าหมายที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด แล้วก็ตั้งค่า Ad set ให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ได้จากตารางวัดผล